Bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông trực thuộc Sở Y tế (09:29 20/06/2019)


HNP - Ngày 17/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3241/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông trực thuộc Sở Y tế đối với ông Vũ Văn Hoàng.

Theo đó, bổ nhiệm lại ông Vũ Văn Hoàng, sinh ngày 03/9/1962, Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông trực thuộc Sở Y tế, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ông Vũ Văn Hoàng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,8.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông và ông Vũ Văn Hoàng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật