Tách chức danh Chủ tịch Công ty không kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích (09:31 20/06/2019)


HNP - Ngày 13/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3200/QĐ-UBND về việc tách chức danh Chủ tịch Công ty không kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích đối với ông Đặng Tuấn Hùng.

Theo Quyết định, tách chức đanh Chủ tịch Công ty không kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông Tích đối với ông Đặng Tuấn Hùng; để ông Đặng Tuấn Hùng, sinh ngày 25/01/1963, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông Tích đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông Tích; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và ông Đặng Tuấn Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3201/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích đối với ông Nguyễn Chí Hải. Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Hải, sinh ngày 23/10/1965, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông Tích giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông Tích. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Ông Nguyễn Chí Hải được hưởng lương bậc 1/2, hệ số mức lương 6,64 - Bảng Hệ số mức lương của Người quản lý công ty chuyên trách - Tổng Giám đốc Công ty hạng I.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật