Kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội (09:33 20/06/2019)


HNP - Ngày 11/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3163/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thành phố như sau:

Đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội thay đồng chí Trần Thị Phương Hoa, chuyển công tác khác - Phó Trưởng Ban.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội thay đồng chí Nguyễn Thị Tuyết nghỉ hưu theo chế độ - Thành viên.

Các nội dung khác không ghi trong quyết định này thực hiện theo Quyết định số 480/QĐ-UBND, ngày 24/01/2018, và Quyết định số 1905/QĐ-UBND, ngày 22/4/2019 của UBND Thành phố về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Hà Nội.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật