Ban hành Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (13:10 18/06/2019)


HNP - Ngày 14/6, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3215/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ban hành Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ Danh mục các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố Hà Nội quy định tại Quyết định này để hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND, ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật