Hội thảo khoa học cấp thành phố về PAPI của Hà Nội sẽ diễn ra trong tháng 7/2019 (14:42 17/06/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND, triển khai tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố về “Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội”.

Theo kế hoạch, UBND thành phố giao Sở Nội vụ, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội triển khai thực hiện Hội thảo khoa học cấp thành phố về “Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội”. Nội dung chuẩn bị: Lựa chọn chủ đề hội thảo, xác định nội dung các bài tham luận; lập danh sách đại biểu mời; xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức hội thảo.

Về thời gian tổ chức hội thảo vào tháng 7/2019 tại Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc gia (Số 1 đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm). UBND thành phố giao Sở Nội vụ, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội triển khai thực hiện.

Nội dung hội thảo: Giới thiệu về Chỉ số PAPI và quá trình thực hiện tại Việt Nam; thực trạng trên các tỉnh, thành phố trong cả nước. Phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2019 trên 8 trục nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử. Trong đó tập trung làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và nguyên nhân.

Cùng với đó, là việc thực tế triển khai, thực hiện kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về cải thiện Chỉ số PAPI tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm cải thiện và nâng cao quản trị và hành chính công của thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

UBND thành phố yêu cầu: Hội thảo được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học; các cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền thành phố Hà Nội. Trên cơ sở những ý kiến tham luận tại hội thảo, các đơn vị tổ chức hội thảo xây dựng báo cáo, kiến nghị, đề xuất những giải pháp cải thiện và nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố Hà Nội báo cáo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố để chỉ đạo, điều hành.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật