Công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã (10:42 13/06/2019)


HNP - Ngày 7/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3066/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội (kết quả tổng hợp Chỉ sổ của 22 Sở, cơ quan ngang Sở, 30 quận, huyện, thị xã kèm theo).

Căn cứ Chỉ số cải cách hành chính năm 2018, các Sở, cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính những năm tiếp theo.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t