Thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung (12:49 12/06/2019)


HNP - Ngày 7/6, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản ký ban hành văn bản số 2347/UBND-KT về công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Theo đó, UBND TP giao Sở Tài chính (chỉ đạo Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính) thực hiện: Tổng hợp đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung theo tháng làm cơ sở tổ chức thực hiện mua sắm tập trung thành nhiều đợt trong năm. Trường hợp số lượng, giá trị đăng ký của tháng ít thì tổng hợp chung vào đợt mua sắm tập trung các tháng tiếp theo. Nghiên cứu những mô hình, phương thức triển khai ký hợp đồng mua sắm tài sản điển hình của một số đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung để hướng dẫn áp dụng trên phạm vi toàn Thành phố. Tăng cường trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Thỏa thuận khung; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tăng cường triển khai công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng.

Yêu cầu đơn vị đầu mối đăng ký mua sắm tập trung (các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã), các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản hoặc đơn vị được giao dự toán mua sắm tài sản (các cơ quan, đoàn thể thuộc Thành phố): Thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố tại Công văn số 3723/UBND-KT ngày 14/8/2018 về công tác mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung; kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng, bàn giao, tiếp nhận, sử dụng tài sản, chế độ bảo hành, bảo trì và quá trình đào tạo chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng tài sản.

Tất cả các cơ quan, đơn vị thực hiện tổ chức ứng dụng phần mềm tin học trong quá trình đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung để công tác tổng hợp được kịp thời, chính xác, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu về mua sắm tập trung phục vụ công tác quản lý theo quy định.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật