Kiện toàn Ban Chỉ đạo biên soạn tài liệu "Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông Hà Nội" (12:48 12/06/2019)


HNP - Ngày 7/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3056/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo biên soạn tài liệu "Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông Hà Nội".

Theo quyết định, kiện toàn Ban Chỉ đạo biên soạn và giảng dạy tài liệu chuyên đề “Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông Hà Nội” gồm 25 ông, bà, do ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng ban; ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Sở Giáo dục và Đào tạo - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu chuyên đề “Giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông Hà Nội” đúng quy định về biên soạn tài liệu theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo UBND Thành phố trước khi ban hành. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 3407/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND Thành phố.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật