Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục cho sinh viên Đại học Thái Nguyên" (12:48 12/06/2019)


HNP - Ngày 7/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3072/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục cho sinh viên Đại học Thái Nguyên".

Dự án do tổ chức Civil Society in Development (Quỹ Xã hội dân sự trong phát triển)/Đan Mạch tài trợ thông qua Danish Vietnamese Association (Hội Hữu nghị Đan Mạch-Việt Nam)/Đan Mạch; Chủ Dự án: Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và môi trường trong phát triển.

Dự án được thực hiện từ 01/6/2019 - 01/10/2021 (chính thức kể từ khi Dự án được UBND Thành phố phê duyệt nhằm thay đổi và nâng cao kiến thức, nhận thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản và tình dục của nam, nữ sinh viên Đại học Thái Nguyên tại Việt Nam.

Dự án hướng đến kết quả: Xây dựng các phương pháp đào tạo và bộ tài liệu thông tin về quyền sức khỏe sinh sản và tình dục mới, thân thiện với thanh niên;

Thực hiện phương pháp giáo dục mới về quyền sức khỏe sinh sản và tình dục tại Đại học Thái Nguyên. Các giảng viên, cán bộ y tế, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của trường thực hiện hoạt động tư vấn theo cách thân thiện với giới trẻ và không phân biệt đối xử dựa trên việc chia sẻ kiến thức về tình dục trong nhóm sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Trung tâm Nghiên cứu giới, gia đình và môi trường trong phát triển, Đại học Thái Nguyên, Hội Sinh viên và Đoàn Thanh niên của trường được củng cố năng lực liên quan đến quyền sức khỏe sinh sản và tình dục.

Tổng giá trị Dự án: 694.227 DKK (Krone Đan Mạch), tương đương 106.025 USD, tương đương 2.469.361.000 VNĐ từ nguồn của Civil Society in Development (Quỹ Xã hội dân sự trong phát triển)/Đan Mạch.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t