Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016-2021 (12:49 12/06/2019)


HNP - Ngày 7/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3069/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Văn Triều.

Theo đó, phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung ông Đặng Văn Triều, sinh ngày 20/9/1970, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức, UBND huyện Mỹ Đức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Đặng Văn Triều chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật