Đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội (14:42 10/06/2019)


HNP - Ngày 7/6, UBND TP Hà Nội ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền thành phố Hà Nội.

Chỉ thị nêu rõ, các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể đội ngũ CB,CC,VC và người lao động về mục đích, ý nghĩa, kết quả các chỉ số đánh giá chính quyền của thành phố Hà Nội trong những năm gần đây; khẳng định vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cùng đồng hành trong việc góp phần nâng cao các chỉ số đánh giá chính quyền của Thành phố; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền Thành phố. Tăng cường các kênh thông tin, nhằm phổ biến quy định của pháp luật, các chủ trương của Thành phố, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố tới người dân; đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 7028/KH-UBND ngày 28/12/2018 về ban hành Kế hoạch CCHC năm 2019; Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 27/3/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) thành phố Hà Nội năm 2019 và định hướng đến năm 2021; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 27/5/2019 về Khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với; sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2019; Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/4/2019 về Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2019.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc việc công khai minh bạch những thông tin người dân cần biết và được biết theo đúng quy định; đặc biệt lưu ý cập nhật, hướng dẫn rõ ràng toàn bộ các quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các chính sách, thủ tục hành chính,... trên trang thông tin điện tử của đơn vị; không ngừng nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử của đơn vị mình, tạo điều kiện để công dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận đầy đủ thông tin pháp lý cũng như các chính sách của Thành phố.

Tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CB,CC,VC và người lao động của Thành phố; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác xây dụng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC; gắn với việc triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2019 về “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất về trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc giao tiếp ứng xử nơi công sở, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ CB,CC,VC; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân sai phạm. Tập trung những vấn đề đang được dư luận quan tâm, những địa bàn nóng, những nội dung liên quan trực tiếp đời sống dân sinh: Quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý trật tự đô thị, quản lý tài sản công, việc giải quyết công việc và TTHC với người dân và doanh nghiệp,...

Các đơn vị được Thành phố giao chủ trì, thường trực các kế hoạch chủ động tổ chức việc đôn đốc việc thực hiện; tổ chức thanh tra, kiểm tra những nội dung, vấn đề, địa bàn, đơn vị... theo hướng linh hoạt, cơ động, nhanh gọn; quan tâm đến công tác tái kiểm tra và kiểm tra việc khắc phục những tồn tại của các đợt thanh tra, kiểm tra trước đây; báo cáo và đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố xử lý kịp thời, nghiêm khắc đối với những lỗi tái phạm hoặc chậm khắc phục.

Đề cao vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với kết quả, hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; chịu trách nhiệm cá nhân trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố về toàn bộ công việc thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân theo quy định; tiếp thu đầy đủ và xử lý, phúc đáp kịp thời, giải trình theo quy định các phản ánh, kiến nghị, góp ý, yêu cầu từ các tổ chức, công dân; kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực, trách nhiệm của ngành, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp, chịu kỷ luật liên quan đến lỗi, vi phạm của cấp dưới thuộc trách nhiệm quản lý.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật