Công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018 từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên (20:37 06/06/2019)


HNP - Ngày 4/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2951/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018 từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên.

Theo đó, UBND Thành phố công nhận kết quả thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018, từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên, như sau: Số lượng công chức trúng tuyển: 189 người; Số lượng công chức không trúng tuyển: 17 người.

Giao Sở Nội vụ hướng dẫn công chức hoàn thiện hồ sơ, quyết định bổ nhiệm công chức trúng tuyển vào ngạch chuyên viên theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4/6/2019.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết