Bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cổ Loa đối với ông Lê Văn Chung (16:25 06/06/2019)


HNP - Ngày 3/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2907/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cổ Loa đối với ông Lê Văn Chung.

Theo đó, bổ nhiệm ông Lê Văn Chung, sinh ngày 11/3/1969, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cổ Loa, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Cổ Loa trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Lê Văn Chung được hưởng phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, hệ số 0,7.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng ƯBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Trường Trung học phổ thông Cổ Loa và ông Lê Văn Chung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật