Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội (16:23 06/06/2019)


HNP - Ngày 4/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2929/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thường thành phố Hà Nội, gồm:  Bà Nguyễn Lan Hương, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội là Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố. Bà Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội là ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố.

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khác giữ nguyên theo Quyết định số 5914/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND Thành phố.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t