Thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" (16:26 06/06/2019)


HNP - Ngày 4/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2928/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi "Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó, Ban Tổ chức cuộc thi gồm 11 thành viên, do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Trưởng ban; Bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Trưởng ban; Tổ thư ký cuộc thi, gồm 6 thành viên, do bà Vũ Thị Thanh Tú, Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Tổ trưởng; Ông Nguyễn Sỹ Tuấn, Phó Trưởng phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp - Tổ phó.

Ban Tổ chức cuộc thi có nhiệm vụ: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức cuộc thi theo Kế hoạch của UBND Thành phố; Ban hành Thể lệ cuộc thi, thành lập Ban Giám khảo cuộc thi; Tổ chức Tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi; Đánh giá kết quả cuộc thi, báo cáo UBND Thành phố; Vận động tài trợ cuộc thi.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi tự giải thể khi cuộc thi kết thúc và hết nhiệm vụ.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật