Công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (16:41 06/06/2019)


HNP - Ngày 4/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2930/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 08 thủ tục hành chính, bãi bỏ 08 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Thủ tục số 1 phần IV mục B Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố hết hiệu lực.

Các thủ tục số 1, 2, 4, 8, 9 phần I; thủ tục số 21,22 phần IV Phụ lục danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, Quyết định số 1753/QĐ-ƯBND ngày 10/4/2019 của Chủ tịch UBND Thành phố hết hiệu lực.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật