Thông tin báo chí kết quả Hội nghị giao ban UBND Thành phố tháng 5/2019 (20:28 05/06/2019)


HNP - Ngày 30/5, tại trụ sở HĐND - UBND Thành phố, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì Hội nghị giao ban kiểm điểm kết quả công tác tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2019 của UBND Thành phố. 

Sau khi nghe và thảo luận về 5 nội dung trọng tâm, Tập thể UBND Thành phố thống nhất đánh giá và kết luận, chỉ đạo như sau:
 
I- Thống nhất đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5 và 5 tháng năm 2019 (theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan).
 
1. Các chỉ tiêu cân đối lớn của kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển. Một số chỉ tiêu tăng trưởng nổi bật như:
 
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng ước đạt 109,62 nghìn tỷ đồng, bằng 41,7% dự toán, tăng 19,2% cùng kỳ (cùng kỳ đạt 38,2%). Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 23.352 tỷ đồng, đạt 23,1% dự toán, tăng 11,8% cùng kỳ (cùng kỳ đạt 21,8%). 
 
- Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2018 tiếp tục giữ vững vị trí 2/63 tỉnh, thành. Đăng ký kinh doanh qua mạng được duy trì 100%, trong đó, 1,2% hồ sơ sử dụng chữ ký số công cộng. 5 tháng đầu năm có 9.420 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 97,5 nghìn tỷ đồng (giảm 1% về số lượng và tăng 36% về vốn); thu hút đầu tư nước ngoài đạt 4,75 tỷ USD, chiếm 28,64% cả nước và tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. 
 
- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 tăng 4,5% so với tháng trước và tăng 8,4% cùng kỳ; tính chung 5 tháng tăng 7,1% cùng kỳ. 
 
- Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 đạt 1.310 triệu USD, tăng 10,1% so tháng trước, giảm 9% cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đạt 5.851 triệu USD, tăng 6,8% cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 2.826 triệu USD, tăng 3,3% so tháng trước, giảm 2,6% cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đạt 12.968 triệu USD, tăng 3,6% cùng kỳ. 
 
- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 5 đạt 220,14 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so tháng trước và tăng 12,6% cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đạt 1,12 triệu tỷ đồng, tăng 10,4% so cùng k