Tuyên truyền các gương Người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố (13:59 05/06/2019)


HNP - Ngày 4/6, UBND Thành phố ban hành Văn bản số 2285/UBND-TKBT về việc tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố.

Thực hiện Quyết định số 21/QĐ-UBND, ngày 5/9/2018, của UBND Thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội; Căn cứ kết quả rà soát và đề xuất của Ban Thi đua - Khen Thưởng Thành phố tại các văn bản số 178/BTĐ-NV2 ngày 10/5/2019, 198/BTĐ-NV2, ngày 17/5/2019, và 203/BTĐ/NV2, ngày 24/5/2019,,UBND Thành phố có ý kiến như sau:
 
Đề nghị các cơ quan báo chí của Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố theo nội dung gửi kèm;
 
Giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường thông tin tuyên truyền tới các khu dân cư, tổ dân phố và nhân dân trên địa bàn về các gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố trên các hệ thống thông tin cơ sở để học tập và làm theo điển hình; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển Thủ đô.

HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t