Chuẩn bị diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III (13:59 04/06/2019)


HNP - Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 124/KH-BCĐ, triển khai tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019.

Theo đó, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019 với chủ đề: Cộng đồng các dân tộc thành phố Hà Nội đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Về quy mô, thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội ở cấp huyện và cấp thành phố; có 4 huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức đủ điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện.

Thời gian tổ chức Đại hội trong 2 ngày (18/9 và 19/9) tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô, số 8 Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Ban Dân tộc thành phố được giao là Cơ quan Thường trực tham mưu giúp UBND thành phố, Ban Chỉ đạo Đại hội thành phố việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ tổ chức trước, trong và sau Đại hội. Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị liên quan tham mưu giúp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội thành phố chỉ đạo việc tổ chức Đại hội cấp huyện, cấp thành phố,...

UBND thành phố đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc thành phố để xây dựng kế hoạch, chương trình, các nội dung Đại hội cấp thành phố; phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp; tuyên truyền về Đại hội các cấp và các gương điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiếu số trên hệ thống thông tin, truyền thông từ thành phố đến cơ sở; chỉ đạo tổ chức họp báo về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội lần thứ III năm 2019.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu việc tổ chức Đại hội phải bảo đảm trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; phát huy tinh thần dân chủ; đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển đất nước.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t