Trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” (14:00 04/06/2019)


HNP - Ngày 3/6, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND, triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, đối tượng được trao tặng: Học sinh lớp 1 của năm học 2019-2020. Nguyên tắc trao tặng: Căn cứ vào số lượng được Công ty Honda Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trao tặng và số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cung cấp.

Về tổ chức phân bổ theo nguyên tắc: Nếu số lượng mũ bảo hiểm do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thống kê nhỏ hơn hoặc bằng số lượng mũ bảo hiểm được cấp thì sẽ tiến hành trao tặng 100% mũ bảo hiểm theo số lượng tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo tại thời điểm ngày 25/6/2019.

Nếu số lượng mũ bảo hiểm do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thống kê lớn hơn số lượng mũ bảo hiểm được cấp thì sẽ ưu tiên trao tặng theo nguyên tắc: Các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn sẽ nhận đủ số lượng theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường khu vực nông thôn, các huyện ngoại thành; các trường công lập, các trường tư thục, các trường quốc tế. Các nhà trường căn cứ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của học sinh (điều kiện kinh tế, tỷ lệ học sinh được cha mẹ đưa đón bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện...) để xem xét đối tượng được nhận mũ bảo hiểm.

Trong trường hợp số lượng học sinh lớp một thực tế của năm học 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố lớn hơn số mũ bảo hiểm được cấp, Ban An toàn giao thông thành phố báo cáo UBND thành phố có phương án bổ sung và vận động cha mẹ học sinh mua mũ bảo hiểm cho con mình.

Mục đích chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ” trên địa bàn thành phố nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân; ý thức tự giác chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn của học sinh khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ở trẻ em. Thực hiện tốt Chỉ thị số 04-CT/TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với trẻ em là 80% vào năm 2020. 100% số lượng học sinh nhận mũ bảo hiểm của chương trình đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; 100% chính quyền xã, phường, nhà trường tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em và triển khai thực hiện những mục tiêu quan trọng của Chương trình tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t