Cụ thể hóa, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc (13:56 05/06/2019)


HNP - Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III thành phố Hà Nội vừa ban hành Hướng dẫn số 125/HD-BCĐ, về công tác tác khen thưởng tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp thành phố lần thứ III năm 2019.

Theo đó, đối tượng khen thưởng gồm: Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc; công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc; phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Về cá nhân gồm đại biểu chính thức dự Đại hội, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Tiêu chí khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho tập thể và cá nhân thực hiện theo quy định; Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tặng cho tập thể và cá nhân thực hiện theo quy định; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố tặng cho tập thể và cá nhân thực hiện theo quy định.

Đối với tập thể được trao tặng Bằng khen phải: Gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết; có nhiều đóng góp thiết thực và đem lại hiệu quả trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền thực hiện tốt công tác dân tộc trên địa bàn.

Còn đối với cá nhân: Gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có nhiều công lao đóng góp trong việc xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc; có sáng kiến nâng cao chất lượng ở một hoặc một số lĩnh vực trong đời sống xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giấy khen của Trưởng ban Dân tộc thành phố tặng cho tập thể và cá nhân thực hiện theo quy định tại Điều 11 của Quy chế Thi đua - Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-BDT ngày 30/11/2018 của Ban Dân tộc thành phố Hà Nội và các quy định có liên quan.

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc Việt Nam của Ủy ban Dân tộc xét tặng theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 02/2015/TT-UBDT ngày 30/11/2015 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống cơ quan công tác dân tộc và các quy định có liên quan.

Các hình thức khen thưởng cấp huyện do Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện theo Luật Thi đua, Khen thưởng và các quy định có liên quan.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t