Mở đợt kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (13:57 05/06/2019)


HNP - Ban Chỉ đạo Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 126/KH-BCĐ, triển khai kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo kế hoạch, nội dung kiểm tra gồm: Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg và Quyết định số 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2018 trên địa bàn cấp huyện. Cụ thể, công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg; Quyết định số 971/QĐ-TTg của Ban Chỉ đạo 1956 cấp huyện; sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg trên địa bàn các huyện, thị xã; công tác thông tin, tuyên truyền; điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề và tư vấn học nghề cho lao động nông thôn; công tác tổ chức lớp học và triển khai các mô hình điểm có hiệu quả về dạy nghề lao động nông thôn.

Bên cạnh đó là kiểm tra các điều kiện đảm bảo tốt công tác đào tạo nghề theo quy định; kết quả, hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đối với phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng nông thôn mới tại địa phương; công tác kiểm tra cấp xã, phường, thị trấn; việc sử dụng kinh phí; đánh giá cụ thể ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân; việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Trong công tác tổ chức lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019, kiểm tra thủ tục, điều kiện tổ chức lớp học; công tác bố trí cơ sở vật chất, điều kiện tổ chức giảng dạy; việc thực hiện tiến độ, kế hoạch đào tạo.

Thông qua công tác đánh giá kết quả triển khai và thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” làm rõ mặt được, những tồn tại cần khắc phục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, từ đó đưa ra những giải pháp phù hợp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề góp phần thực hiện tốt và hiệu quả Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND thành phố yêu cầu, hoạt động kiểm tra bám sát mục tiêu, các chính sách của Quyết định số 1956/QĐ-TTg; Quyết định số 971/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phản ánh trung thực kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những mặt tồn tại.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t