Thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi THPT quốc gia và Đoàn kiểm tra công tác thi, tuyển sinh TP Hà Nội năm học 2019-2020 (14:20 31/05/2019)


HNP - Ngày 29/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2812/QĐ-BCĐ về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi THPT Quốc gia năm 2019 và Đoàn kiểm tra công tác thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2019-2020.

Theo đó, sẽ thành lập 13 Đoàn kiểm tra công tác thi THPT quốc gia thành phố Hà Nội năm 2019 và 10 Đoàn kiểm tra công tác thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2019-2020 về nội dung sau: Công tác chuẩn bị thi, tuyển sinh; Công tác coi thi; Công tác chấm thi; Công tác chấm phúc khảo; Công tác tuyển sinh. Thời gian từ ngày 30/5/2019 đến ngày 02/8/2019.

Cụ thể, đối với Hội đồng ra đề thi và in sao đề thi: Kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn, bí mật, biệt lập của địa điểm ra đề và in sao đề thi, công tác bảo vệ khu vực ra đề thi; Kiểm tra cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị (máy phát điện dự phòng, các phương tiện phòng cháy, nổ, lụt, bão), văn phòng phẩm, phương tiện bảo mật, thông tin liên lạc; Kiểm tra thực hiện yêu cầu cách ly theo 3 vòng độc lập; Kiểm tra việc bảo quản, bảo mật đề và các phương án đảm bảo an toàn trong các khâu giao, nhận đề thi và vận chuyển đề thi tới các Điểm thi.

Đối với các Điểm thi: Kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm, phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện bảo quản, bảo mật đề thi, bài thi. Bố trí các phòng thi, phòng làm việc, thiết bị phòng cháy nổ, các phương án phòng ngừa, bảo vệ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, điện, nước... Kiểm tra việc niêm yết danh sách thí sinh dự thi và nội quy tại các phòng thi, việc sắp xếp thí sinh trong các phòng thi theo quy định; Kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện dự thi của người tham gia tại Điểm thi; việc bố trí nhân viên phục vụ theo quy định; việc quán triệt quy chế thi và các quy định liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và thí sinh; Kiểm tra việc đảm bảo điều kiện y tế, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và cán bộ, nhân viên, y tế tham gia công tác thi; các giải pháp đảm bảo an toàn cho khu vực thi.

Đối với Ban Chấm thi: Kiểm tra việc bố trí nơi chấm thi và nơi bảo quản bài thi trong khu vực chấm thi; Kiểm tra tiêu chuẩn, điều kiện của người tham gia chấm thi, biện pháp đảm bảo an toàn bài thi, khu vực chấm thi; Kiểm tra cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, văn phòng phẩm, phương tiện bảo quản, bảo mật bài thi, hồ sơ thi, bố trí phòng làm việc của lãnh đạo Ban chấm thi, phòng giao, nhận bài thi, phòng chấm thi lần 1, lần 2 đối với môn tự luận, phòng chấm kiểm tra môii tự luận, phòng chấm trắc nghiệm, phòng làm phách.

Kiểm tra công tác coi thi: Việc thực hiện quy định về lịch thi các môn; các quy định về hiệu lệnh trống; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, cán bộ phòng thi; Công tác điều hành của Trưởng điểm thi và các thành viên trong Ban lãnh đạo Điểm thi; Việc thực hiện lưu giữ các phương tiện thu, phát thông tin cá nhân tại các phòng họp và hướng dẫn việc kiểm tra thiết bị ghi âm, ghi hình và các vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi; việc đánh số báo danh; Việc sắp xếp chỗ ngồi thí sinh dự thi; Việc mở bì đựng đề thi và quy trình giao, nhận đề thi, phát đề thi cho thí sinh, bàn giao đề thi thừa; Việc thực hiện nhiệm vụ và quy chế thi của các đối tượng tham gia kỳ thi; Các biện pháp đảm bảo an toàn cho kỳ thi, trật tự trong và ngoài phòng thi, khu vực thi, biện pháp khắc phục sự cố; Việc thu bài, giao, nhận, bảo quản bài thi; Việc xử lý vi phạm quy chế đối với các đối tượng tham gia kỳ thi.

Kiểm tra công tác chấm thi: Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi liên quan đến công tác chấm thi, gồm có thành phần Ban chấm thi; việc vận chuyển, bàn giao, bảo quản bài thi; việc bố trí khu vực chấm thi, phòng chấm thi (2 vòng độc lập tại 2 phòng riêng biệt), phòng chấm kiểm tra đối với bài thi tự luận; việc chuẩn bị phòng chấm thi, thiết bị chấm bài thi trắc nghiệm (nếu có); Việc thực hiện quy trình làm phách và công tác bảo mật; Quy trình quét phiếu trả lời trắc nghiệm, xử lý bài thi và chấm thi; giám sát các thành viên của tổ chấm trắc nghiệm thực hiện các quy định trong quá trình chấm thi. Công tác chấm thi và quản lý bài thi: Việc giao, nhận bài thi giữa lãnh đạo Ban chấm thi với tổ chấm; việc thực hiện quy định về chấm thi và chấm kiểm tra bài thi tự luận, ghép phách bài thi tự luận; việc ghi điểm vào phiếu chấm, bài thi và xử lý kết quả chấm; xử lý bài thi có dấu hiệu bất thường, bài thi chênh lệch điểm; việc thực hiện quy định về chấm bài thi trắc nghiệm; việc thực hiện quy định về nhập điểm và quản lý bài thi.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t