Đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân (14:22 31/05/2019)


HNP - Ngày 29/5, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2213/UBND-KGVX về việc thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội về kết quả giám sát 10 năm (2009-2019) thực hiện Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật xã hội để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân tại thành phố Hà Nội.

Về việc này, UBND TP giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Bảo hiểm Xã hội Thành phố tham mưu UBND Thành phố bố trí, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó, dành tối thiểu 30% ngân sách chi sự nghiệp y tế cho y tế dự phòng. Ưu tiên bố trí kinh phí cho các hoạt động y tế cơ sở, tạo điều kiện cho các Trạm Y tế xã, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện huyện, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Rà soát các đơn vị sự nghiệp y tế trên địa bàn Thành phố đã được giao chỉ tiêu tự chủ chi thường xuyên; trường hợp có khó khăn, Sở Y tế chủ động rà soát, đề xuất giải pháp báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu nâng mức tự chủ Thành phố đã giao.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Y tế đề xuất, tham mưu UBND Thành phố chỉ đạo xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch và giải pháp hàng năm để ngành Y tế Thủ đô đảm bảo nguồn nhân lực ổn định, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng mọi yêu cầu đặt ra. Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan tham mưu trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức hàng năm, đảm bảo bố trí đủ số lượng và cơ cấu cán bộ cho các cơ sở y tế trên địa bàn theo quy định. Phối hợp với Sở Y tế tham mưu các văn bản trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt các cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao về làm việc tại các trạm y tế xã; Phối hợp với Sở Y tế tham mưu văn bản, cơ chế chính sách trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt đào tạo các chuyên ngành mũi nhọn (Đề án đào tạo Bác sỹ nội trú, Bác sỹ gia đình và các Chương trình Hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế để đào tạo cán bộ có trình độ cao về chuyên môn, đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Hợp tác quốc tế trong đào tạo nguồn nhân lực (cử các đoàn cán bộ ra nước ngoài học tập kiến thức mới thuộc các lĩnh vực chuyên môn, quản lý mà ngành y tế Hà Nội đang có yêu cầu phát triển).

Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế; đổi mới nội dung, cách thức tuyên truyền, tuyên truyền theo nhóm đối tượng; Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT đúng quy định của pháp luật; Phối hợp với Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

UBND quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý Nhà nứớc về Y tế trên địa bàn, đặc biệt đối với loại hình hành nghề y, dược tư nhân. Chỉ đạo các phòng chức năng và UBND các phường, xã, thị trấn đẩy mạnh công tác kiểm tra, hậu kiểm xử lý nghiêm đối với các cơ sở vi phạm.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t