Tăng cường việc nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 (19:10 30/05/2019)


HNP - Ngày 28/5, UBND TP ban hành Văn bản số 2197/UBND-KT chỉ đạo tăng cường việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019.

Để tăng cường công tác quản lý tài chính - ngân sách năm 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2019 theo dự toán đã được Trung ương giao và Nghị quyết của HĐNĐ Thành phố; UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong các nghị quyết cúa HĐND Thành phố, Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 của thành phố Hà Nội, Chương trình hành động số 12/CTr-UBND ngày 10/01/2019 của UBND Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Cụ thể, về thực hiện dự toán thu NSNN, Cục Thuế, Cục Hải quan Thành phố chủ trì, cùng các sở, ngành đơn vị Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước theo quy định; khẩn trương xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý theo chế độ quy định các khoản tạm thu, tạm giữ, các khoản thuế đã kê khai nhưng chậm nộp và các khoản thuế ẩn lậu được các cơ quan thanh tra, kiểm toán phát hiện, kiến nghị thu vào ngân sách nhà nước.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, kiểm tra sau thông quan, nâng tỷ lệ doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra thuế; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, gian lận thuế, trốn thuế, chuyển giá; đẩy mạnh công tác phòng, chống gian lận thương mại, chống thất thu và kiểm soát chặt chẽ nguồn thu ngân sách nhà nước, nhất là các khoản thu theo hình thức khoán; kiểm soát chặt chẽ giá tính thuế hải quan.  Tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc, kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của từng đơn vị, chi cục trực thuộc trên địa bàn các quận, huyện, thị xã; Hạn chế phát sinh nợ thuế mới; kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, đúng pháp luật; đẩy mạnh công tác thanh tra hoạt động và việc chấp hành pháp luật cơ quan thuế, hải quan.

Về quản lý, điều hành chi NSNN, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao và các chế độ, chính sách theo quy định; điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm bảo an sinh xã hội và cân đối ngân sách các cấp; rà soát, sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; hạn chế tối đa tổ chức hội nghị, lễ hội, hội thảo, khánh tiết, công tác nước ngoài;... giảm các chi phí không cần thiết và không còn phù hợp để cơ cấu lại các khoản chi NSNN theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên để dành nguồn cho đầu tư phát triển và nâng cao hiệu quả sử dụng NSNN.

Cùng với đó, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đã đề ra tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ và Kế hoạch của Thành phố. Tập trung đẩy nhanh tiến đô thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành lộ trình nâng mức tự chủ tài chính, giảm dần mức hỗ trợ từ NSNN đối với các đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố giai đoạn 2018-2021 theo Kế hoạch 44/KH-UBND ngày 19/02/2019 của UBND Thành phố.

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra và thực hiện nghiêm túc các kết luận của cơ quan thanh tra, Kiểm tòán Nhà nước. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, tài sản của Nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước theo kế hoạch của UBND Thành phố. Rà soát, chỉnh sửa và bổ sung các cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, phù hợp với các luật, nghị định mới ban hành và yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật