Ban hành Quy chế xét, công nhận công trình chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước (14:20 28/05/2019)


HNP - Ngày 20/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND về ban hành Quy chế xét, công nhận công trình chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước.

Theo đó, về nguyên tắc việc xét, công nhận công trình chào mừng các ngày lễ lớn được thực hiện thường xuyên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô, đất nước; Việc xét, công nhận công trình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và khen thưởng tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện công trình phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng và kịp thời. Mỗi công trình chỉ được xem xét và công nhận ở một cấp. Công trình, tổ chức, cá nhân thuộc ngành, địa phương, đơn vị nào trực tiếp quản lý hoặc công trình thực hiện trên địa bàn nào thì ngành, địa phương, đơn vị đó xét, công nhận công trình và khen thưởng hoặc đề nghị Thành phố xét, công nhận công trình và khen thưởng.

Về điều kiện công nhận công trình chào mừng các ngày lễ Iớn: Công trình được Thành phố hoặc các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể Thành phố, các quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố xem xét, công nhận công trình chào mừng các ngày lễ lớn phải là công trình thực sự tiêu biểu, có ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội, lịch sử, văn hóa, an ninh - quốc phòng hoặc có tác dụng đặc biệt đối với Thành phố và với ngành, địa phương, đơn vị; Công trình phải được tổ chức phát động thi đua, đăng ký trước khi khởi công và hoàn thành đúng vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn; Trường hợp đặc biệt để phục vụ nhiệm vụ chính trị đột xuất, nếu đăng ký sau thời điểm khởi công thì phải được sự đồng ý của lãnh đạo UBND Thành phố đối với công trình đề nghị Thành phố công nhận, hoặc của lãnh đạo sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể Thành phố, các quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố đối với công trinh đề nghị sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể Thành phố, các quận, huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc Thành phố công nhận.

Về tiêu chuẩn: Chấp hành đầy đủ các quy định của nhà nước trong lĩnh vực quản lý công trình và có đầy đủ hồ sơ pháp lý theo quy định; Hoàn thành 100% hạng mục, phần việc của công trình; đảm bảo tiến độ thời gian, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, hiệu quả đầu tư và bảo vệ môi trường; Đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình triển khai thực hiện công trình, không để xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng; Sau khi nghiệm thu, bàn giao, công trình phải được đưa vào hoạt động, khai thác, quản lý, sử dụng đúng mục đích.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/5/2019 và thay thế Quỵết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế gắn biển công trình chào mừng các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật