Tập trung thực hiện quả về hợp tác phòng, chống mua bán người (19:06 30/05/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 114/KH-UBND, triển khai thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác phòng, chống mua bán người.

Theo kế hoạch, thành phố sẽ triển khai công tác trọng tâm, như: Tổ chức quán triệt, triển khai, phổ biến nội dung Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, gắn với thực hiện Chương trình Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động Phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục trong toàn xã hội, mọi tầng lớp nhân dân nội dung các văn bản pháp luật về phòng, chống mua bán người với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần tự giác tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người. Triển khai các kế hoạch hợp tác về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người, tập trung đồng bộ các biện pháp để triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người sang Vương quốc Anh.

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về theo quy định của pháp luật. Tăng cường hợp tác với các tỉnh, thành phố trong nước; với các nước trên thế giới trong việc trao đổi thông tin, hỗ trợ điều tra xác minh, khám phá các vụ án, bóc gỡ các đường dây phạm tội mua bán người và giải cứu các nạn nhân. Định kỳ tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ về hợp tác phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam và Vương quốc Anh.

Các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ vào nội dung Bản ghi nhớ, xác định rõ trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai một cách quyết liệt, thiết thực có hiệu quả về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong hành động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người, kiềm chế và làm giảm tội phạm mua bán người trên địa bàn thành phố, đặc biệt là tội phạm mua bán người có liên quan đến 2 nước Việt Nam và Vương quốc Anh. Việc thực hiện kế hoạch triển khai Bản ghi nhớ gắn liền với việc thực hiện các chuyên đề, kế hoạch phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t