Bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức B đối với ông Vũ Trí Thức (09:33 23/05/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2356/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Mỹ Đức B đối với ông Vũ Trí Thức.

Theo quyết định, điều động và bổ nhiệm ông Vũ Trí Thức, sinh ngày 27/7/1964, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Đăng Ninh đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đức B trực thuộc Sở GD&ĐT. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, được hưởng phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT, hệ số 0,70.


* Ngày 16/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2489/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Công Truyền. Theo đó, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Công Truyền, sinh ngày 30/12/1967, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Việt Nam-Hàn Quốc Thành phố Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm; được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,90.

* Ngày 17/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2610/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Thì Nhậm đối với ông Nguyễn Hải Sơn. Theo đó, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Sơn, sinh ngày 16/11/1977, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đống Đa, đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Thì Nhậm trực thuộc Sở GD&ĐT; thời hạn bổ nhiệm là 5 năm; được hưởng phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT hệ số 0,7.

* Ngày 20/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2622/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương trực thuộc Sở Y tế đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng. Theo đó, bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 11/10/1964, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương trực thuộc Sở Y tế tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương; Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm; được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2019.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật