Thành lập BCĐ thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2019-2020 (09:35 23/05/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2358/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2019-2020.

Thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2019-2020 gồm 63 ông, bà. Ủy nhiệm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Phó Trưởng ban thường trực quyết định thành lập Bộ phận thường trực giúp việc Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2019-2020 chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia, Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các thành viên Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2019-2020 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng thù lao theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Y tế, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; Công an thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật