Thành lập Ban Tổ chức Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019" (09:31 23/05/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2324/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình truyền thông "Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019".

Theo đó, thành lập Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019” gồm những thành viên sau:

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị - Trưởng ban.
Ông Ngô Mạnh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Phó Trưởng ban.
Ông Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy - Phó Trưởng ban.
Ông Nguyễn Việt Hà - Phó Giám đốc Sở Tài chính - Thành viên.
Ông Phạm Xuân Tiến - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Thành viên.
Ông Lại Bá Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị - Thành viên, Trưởng ban Thư ký Chương trình.
Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Thành viên.
Ông Đỗ Đức Thịnh - Phó Trưởng ban Ban Thi đua Khen thưởng thành phố Hà Nội - Thành viên.
Ông Nguyễn Đức Kha - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố - Thành viên.
Đại úy Đào Việt Long - Phó Trưởng phòng PC08, Công an thành phố Hà Nội - Thành viên.

Báo Kinh tế và Đô thị là cơ quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019”.

Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019” có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng Chương trình truyền thông, ban hành Thể lệ cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019” trên internet; thành lập Ban Giám khảo cuộc thi, Ban Thư ký Chương trình; Tổ chức thực hiện các Chương trình truyền thông theo Kế hoạch của UBND Thành phố; Tổ chức sơ kết, tổng kết Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019; Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện về UBND Thành phố.

Ban Tổ chức Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2019” tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật