Thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2019 (09:39 23/05/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 2037/UBND-KH&ĐT về việc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2019.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các Tổng công ty, Công ty thuộc Thành phố thực hiện nội dung sau:

Các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng lộ trình đấu thầu qua mạng năm 2018 nghiêm túc kiểm điểm theo yêu cầu tại văn bản số 1196/UBND-KH&ĐT mày 26/3/2019 của UBND Thành phố. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác đấu thầu qua mạng. Đồng thời, thực hiện tỷ lệ tối thiểu đấu thầu qua mạng năm 2019 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, cụ thể: “...tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng bằng hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu”.

Đối với các chủ đầu tư: Có trách nhiệm xác định tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo lộ trình khi phân chia gói thầu, lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các đơn vị thẩm định: Khi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đơn vị thẩm định phải chủ động đề xuất áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng tỷ lệ tối thiểu theo quy định nêu trên.

Kết quả thực hiện, các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo (6 tháng và cả năm) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố. Căn cứ kết quả tổng kết việc thực hiện lộ trình đấu thầu qua mạng hàng năm theo kế hoạch, UBND Thành phố sẽ có đánh giá về việc hoàn thành nhiệm vụ được giao và có hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các đơn vị.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t