Tháo gỡ vướng mắc về mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn bị bệnh, lợn chết do Dịch tả lợn Châu Phi (09:36 23/05/2019)


HNP - Ngày 20/5, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2089/UBND-KT về việc tháo gỡ vướng mắc về mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn bị bệnh, lợn chết do Dịch tả lợn Châu Phi gây ra.

Về việc này, UBND Thành phố chấp thuận đề xuất của liên Sở: Sở Tài chính - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2948/TTrLS: STC-SNN&PTNN ngày 09/5/2019, cụ thể mức hỗ trợ như sau:

Về cơ chế hỗ trợ: Đối với lợn con, lợn thịt các loại: Hỗ trợ bằng 80% giá thị trường tại thời điểm có dịch bệnh (mức hỗ trợ = 0,8 x giá thị trường).

Đối với lợn nái, lợn đực giống đang khai thác: Hỗ trợ bằng 1,8 lần mức hỗ trợ đối với lợn con, lợn thịt các loại tại thời điểm có dịch bệnh (mức hỗ trợ = 1,8 x 0,8 x giá thị trường).

Về giá thị trường làm căn cứ xác định mức hỗ trợ: Trước ngày 02/4/2019: Giá thị trường làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là 37.400 đồng/kg; Từ ngày 02/4/2019 đến ngày 04/4/2019: Giá thị trường làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là 37.800 đồng/kg; Từ ngày 05/4/2019 đến ngày 01/5/2019: Giá thị trường làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là 39.200 đồng/kg; Từ ngày 02/5/2019 đến ngày 09/5/2019: Giá thị trường làm căn cứ xác định mức hỗ trợ là 35.000 đồng/kg; Từ ngày 10/5/2019: Thực hiện theo thông báo giá thị trường lợn hơi hàng ngày của Sở Tài chính.

Đối với các trường hợp mà UBND các quận, huyện, thị xã đã thực hiện chi trả, hỗ trợ cho dân cao hơn mức hỗ trợ nêu trên: UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối họp với Sở Tài chính để liên Sở rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc (nếu có) báo cáo UBND Thành phố theo định.

Thời điểm xác định mức hỗ trợ là thời điểm quyết định tiêu hủy toàn bộ số lượng lợn trong đàn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật