Triển khai nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (09:41 23/05/2019)


HNP - Ngày 20/5, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 2090/UBND-KH&ĐT triển khai nhiệm vụ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn Thành phố năm 2019.

Theo đó, UBND Thàng phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ sau:

Về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan Thường trực BCĐ Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy), Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Thành phố đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện các Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại Hội nghị giao ban quý IV/2018 và quý 1/2019, triển khai thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 05/3/2019 của BCĐ Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Sở NN&PTNT hướng dẫn UBND các huyện: Phúc Thọ, Thạch Thất rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2019; phối hợp huyện Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây rà soát, thực hiện các tiêu chí huyện NTM ban hành theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu cuối năm 2019 đủ điều kiện lập hồ sơ, trình BCĐ Trung ương xem xét, công nhận đạt chuẩn NTM năm 2020; Rà soát, hoàn thiện và trình UBND Thành phố ban hành Bộ tiêu chí xã NTM kiểu mẫu thành phố Hà Nội giai đoạn 2019-2020, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sẩn phẩm (OCOP) đến năm 2030 của thành phố Hà Nội,…

UBND các huyện, thị xã tăng cường hon nữa công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, dân chủ, minh bạch để người dân thực sự là chủ thể thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020”. Chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xã NTM, lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn tỷ lệ 1/500 và lập quy hoạch chi tiết trung tâm xã tỷ lệ 1/500 theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, phù hợp Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, đảm bảo tiến độ, chất lượng; sử dụng kinh phí Thành phố hỗ trợ đúng mục đích, đúng đối tượng và thanh, quyết toán kinh phí được hỗ trợ, quyết toán dự án quy hoạch hoàn thành theo quy định.

Về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 và tổng kết chương trình hỗ trợ nhà ở hộ nghèo lăm 2018 trên địa bàn Thành phố; Tham mưu đề xuất, trình HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết về thực hiện một số chính sách đặc thù nhằm giảm nghèo bền vững, phấn đấu hết năm 2019 Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo. UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác giảm nghèo, phát huy nội lực, tự vươn lên thoát nghèo và hỗ trợ giảm nghèo cho cộng đồng. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo, cận nghèo, thực hiện giảm nghèo đa chiều như: Chính sách y tế, chăm sóc sức khỏe, chính sách giáo dục, hỗ trợ người nghèo tiếp cận thông tin, tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường. Tập trung cho vay vốn đối với nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Tiếp tục thực hiện các chính sách trợ giúp cụ thể: Trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng và các chính sách hỗ trợ khác,...


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật