Công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển CB, CC cấp xã thành CC cấp huyện trở lên năm 2019 (15:37 21/05/2019)


HNP - Ngày 16/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2461/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên năm 2019.

Theo đó, UBND Thành phố công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên đối với 107 trường hợp, trong đó, có 105 trường hợp trúng tuyển và 02 trường hợp không trúng tuyển.

Giao Giám đốc Sở Nội vụ Quyết định tuyển dụng 105 trường hợp trúng tuyển tại Điều 1 vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị theo quy định. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Hội đồng Kiểm tra sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có liên quan và các trường hợp có tên trong danh sách có trách nhiệm thực hiện theo quy định.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật