Thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội năm 2019 (16:18 17/05/2019)


HNP - Ngày 16/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo Quyết định, Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019 gồm 33 thành viên do ông Bùi Văn Định, Phó Chánh Thanh tra Thành phố là Trưởng Ban; Bà Lê Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố và ông Phạm Minh Tâm, Phó Chánh Thanh tra Sở Nội vụ là Phó Trưởng Ban.

Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giám sát toàn bộ hoạt động công tác tổ chức tuyển dụng, hoạt động giám sát công tác tuyển dụng của UBND quận, huyện, thị xã; của các Hôi đồng tuyển dụng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giám sát đối với Hội đồng tuyển dụng ở các quận, huyện, thị xã, Ban Giám sát, thành viên Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, Điều 9 Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

Các cơ quan, đơn vị và các cá nhân tham gia công tác tuyển dụng chịu trách nhiệm đảm bảo công tác tuyển dụng được thực hiện công khai, minh bạch, chính xác, khách quan, không để xảy ra tiêu cực, sai sót. Ban Giám sát kỳ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019 được sử dụng con dấu của Thanh tra Thành phố khi thực hiện nhiệm vụ; kinh phí hoạt động của Ban Giám sát do UBND Thành phố cấp bổ sung cho Thanh tra Thành phố; Ban Giám sát tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t