Thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Thành phố năm 2019 (15:00 14/05/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2297/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố năm 2019.

Theo đó, Thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; gồm 18 thành viên, do ông Bùi Văn Định, Phó Chánh Thanh tra Thành phố làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban: Ông Vũ Mạnh Tiến, Đội trưởng Đội 2, Phòng PA03 Công an Thành phố; Bà Lê Thu Hà, Chánh Văn phòng Thanh tra Thành phố. 

Nhiệm vụ của Ban Giám sát thi tuyển công chức Thành phố thực hiện theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ.

Kinh phí hoạt động của Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức Thành phố được trích từ nguồn ngân sách Thành phố giao cho Sở Nội vụ tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chi tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2018 của thành phố Hà Nội; mức chi áp dụng theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND Thành phố về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2015 của thành phố Hà Nội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t