Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố năm 2019 (14:58 14/05/2019)


HNP - Ngày 9/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2296/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố năm 2019.

Thành lập Hội đồng thi tuyển công chức nguồn làm việc tại xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố năm 2019 gồm 07 thành viên, do ông Trần Huy Sáng, Ủy viên UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng; Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch thường trực; Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong làm Phó Chủ tịch.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số, có nhiệm vụ và quyền hạn: Xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kỳ thi theo quy định; Phê duyệt danh sách đủ điều kiện dự thi, thông báo danh sách thí sinh tham dự kỳ thi đúng đối tượng; Thành lập các Ban giúp việc gồm: Ban Đề thi, Ban Coi thi, Ban Phách, Ban Chấm thi, Ban Phúc khảo; Giải quyết khiếu nại tố cáo (nếu có); Báo cáo để UBND Thành phố quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển công chức nguồn. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Kinh phí tổ chức thực hiện kỳ thi tuyển công chức nguồn năm 2019 được cân đối, trích từ nguồn kinh phí đào tạo đã cấp cho Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong năm 2019.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t