Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội (15:01 14/05/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2295/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Công an Thành phố tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Đặc xá và VBQPPL liên quan cho cán bộ, chiến sĩ trong CATP ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đặc xá. Đối tượng tập huấn đặc biệt tập trung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công an các cấp; Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị làm công tác quản lý, tổ chức thi hành án phạt tù ở Trại tạm giam CATP.

Chủ trì tham gia góp ý, soạn thảo các VBQPPL: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá; các VBQPPL quy định về tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, đặc xá. Tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đặc xá năm 2018 của Chính phủ, Bộ Công an trên địa bàn Thành phố. Phối hợp với Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thafnh phố triển khai các hoạt động liên quan đến Đặc xá.

Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phối hợp với Công an Thành phố lập hồ sơ, danh sách đề nghị đặc xá theo Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước tại Trại tạm giam Công an Thành phố, danh sách đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt (nếu có) cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; tập hợp hồ sơ, danh sách người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá trong trường hợp đặc biệt để trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt, không để sót đối tượng thuộc diện Đặc xá.

Phát hiện những phạm nhân có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm để thông báo kịp thời cho Trại Tạm giam Công an Thành phố và cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá biết, phối hợp.

Sở Tư pháp thẩm định các VBQPPL có liên quan đến Luật Đặc xá năm 2018 khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì trong quá trình soạn thảo văn bản theo quy định của Luật Ban hành VBQPPL; Đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành có liên quan rà soát, hệ thống hóa các VBQPPL có liên quan đến Luật Đặc xá năm 2018; Tham mưu cho Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng Luật Đặc xá tới cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an Thành phố và các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở của Thành phố tuyên truyền, phổ biến Luật Đặc xá năm 2018 và các VBQPPL quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật.

Các Sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mifnh xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018, Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phoor biến Luật Đặc xá năm 2018 trong cơ quan, đơn vị, địa phương với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho việc thực hiện Luật được thống nhất, thuận tiện.


Chỉ đạo việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người được đề nghị Đặc xá; cấp Giấy chứng nhận, xác nhận về việc chấp hành chính sách, pháp luật, hoàn cảnh, gia đình hoặc các giấy tờ, tài liệu cần thiết của người được đề nghị đặc xá; Tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật