Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân trực thuộc Sở Y tế Hà Nội (14:57 14/05/2019)


HNP - Ngày 9/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đối với ông Đặng Thanh Phong.

Theo đó, bổ nhiệm ông Đặng Thanh Phong, sinh ngày 26/8/1975, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân trực thuộc Sở Y tế; Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm; được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,7.

* Trước đó, ngày 8/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2272/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đông Anh đối với bà Phạm Thị Hiền, sinh ngày 05/9/1972, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Liên Hà, đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đông Anh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm; được hưởng phụ cấp chức vụ Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, hệ số 0,7.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t