Sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn (14:59 14/05/2019)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội.

Theo đó, sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị, nông thôn trực thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc vào Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội. Tên gọi đầy đủ: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội-HUPI; Tên giao dịch quốc tế: Hanoi urban planning Institute, Trụ sở: Nhà B6A khu đô thị Nam Trung Yên - Quận Cầu Giấy;

Cơ sở 2: Số 146 Lê Trọng Tấn - Quận Hà Đông; Cơ sở 3: Tầng 1 nhà N3A-N6D, khu Đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, đường Hoàng Đạo Thúy, Quận Thanh Xuân;

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về công tác của UBND Thành phố; đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành có liên quan.

Viện có chức năng: Nghiên cứu, tư vấn với UBND Thành phố về hoạch định chiến lược quy hoạch xây dựng tổng thể, chi tiết về phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, quy hoạch bảo tồn các khu lịch sử, văn hóa, di tích khu phố cổ, phố cũ mang nét đặc trưng Hà Nội và chính sách đặc thù phục vụ cho quy hoạch xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội;

Tham gia phục vụ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị và nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội; Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học hoặc tham gia nghiên cứu các đề tài phục vụ công tác quản lý chuyên ngành quy hoạch, kiến trúc và phát triển đô thị; Tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, phát triển đô thị và nông thôn; Xây dựng cơ sở dự liệu nền và 3D, dữ liệu về quy hoạch - kiến trúc, thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyên ngành quy hoạch - kiến trúc, phát triển đô thị, khảo sát địa hình, địa chất, đo đạc công nghệ cao; Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; tư vấn, chuyển giao công nghệ.

Về cơ cấu tổ chức: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Văn phòng; Phòng Kế hoạch - Tài chính; Phòng Quản lý kỹ thuật và Hạ tầng; Phòng Nghiên cứu phát triển, Đào tạo và Hợp tác quốc tế; Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 1; Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 2; Trung tâm Quy hoạch kiến trúc 3.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ; Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và Quy hoạch đô thị,  nông thôn.

Số lượng người làm việc (biên chế) của Viện được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Thành phố giao hàng năm. Trước mắt, biên chế của Viện gồm: 163 biên chế viên chức, 11 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (tinh giản biên chế viên chức 20% so vói tổng biên chế đã giao cho 02 đơn vị năm 2019).

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t