Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Dũng (12:14 11/05/2019)


HNP - Ngày 7/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2268/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đối với ông Nguyễn Văn Dũng.

Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng, sinh ngày 04/6/1976, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm.

Ông Nguyễn Văn Dũng được hưởng lương bậc 1/2, hệ số mức lương 7,45 - Bảng Hệ số mức lương của Người quản lý công ty chuyên trách - Tổng Giám đốc Tổng công ty và tương đương.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t