Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xây dựng phòng nguồn hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị Hà Nội" (12:15 11/05/2019)


HNP - Ngày 7/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2260/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Xây dựng phòng nguồn hỗ trợ giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị Hà Nội" do Tổ chức Christoffel - Blindenmission (CBM)/Đức tài trợ cho Trường Phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu.

Dự án được thực hiện trong năm 2019 nhằm giúp trẻ khiếm thị ở Hà Nội được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục toàn diện và có hệ thống, hỗ trợ hòa nhập trong học tập và cuộc sống vào năm 2020 qua hoạt động của phòng nguồn hỗ trợ giáo dục hòa nhập.

Dự án gồm các nội dung: Học sinh khiếm thị, cha mẹ, giáo viên và các nhà quản lý tiếp tục được hỗ trợ trong hoạt động giáo dục học sinh khiếm thị hòa nhập vào học tập và cuộc sống thông qua các hoạt động của phòng nguồn hỗ trợ giáo dục hòa nhập; Học sinh khiếm thị được trang bị kỹ năng, kiến thức và nhận thức để tự tin hòa nhập với cuộc sống và học tập; Học sinh khiếm thị được tiếp cận với chương trình giáo dục phổ thông, phát triển kỹ năng phù hợp với độ tuổi và năng lực cá nhân; Giáo viên và cha mẹ học sinh khiếm thị được trang bị kỹ năng và có nhận thức đúng đắn trong chăm sóc và giảng dạy trẻ khiếm thị.

Hình thành và xây dựng mô hình giáo dục dựa trên nhu cầu cá nhân của trẻ khiếm thị và phòng nguồn hỗ trợ giáo dục hòa nhập để áp dụng trong các hoạt động của nhà trường và các đơn vị nuôi dạy trẻ khiếm thị trong toàn quốc; Tổ chức các khóa tập huấn ngắn hạn cho cha mẹ và giáo viên học sinh khiếm thị lớp can thiệp sớm, khối 4, khối 5 và giáo viên trường THPT, GDTX về phương pháp chăm sóc và làm việc với trẻ, cung cấp các chương trình nhìn kém, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập cho trẻ khiếm thị.

Học sinh khiếm thị có sách giáo khoa chữ nổi sử dụng trong học tập; Tiếp tục duy trì hoạt động của phòng tư vấn giáo dục trẻ khiếm thị, qua đó, hỗ trợ cha mẹ và giáo viên trong chăm sóc và giáo dục trẻ khiếm thị thường xuyên và kịp thời.

Tổng giá trị dự án: 1.210.220.000 VNĐ (một tỷ, hai trăm mười triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng Việt Nam), tương đương 52.064 USD (năm mươi hai nghìn, không trăm sáu mươi tư đô la Mỹ) do Tổ chức Christoffel-Blindenmission/Đức tài trợ.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t