Khắc phục hạn chế trong thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy (09:23 23/05/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy.

Theo đó, với với vai trò là cơ quan thường trực, Sở Xây dựng sẽ tăng cường giúp Thành ủy, UBND thành phố đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện các nội dung chương trình và Kế hoạch số 162/KH-UBND của UBND thành phố đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra; tham mưu giúp BCĐ chương trình thường xuyên tổ chức các cuộc giao ban, kiểm tra theo định kỳ và đột xuất.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu giúp UBND thành phố, BCĐ chương trình đôn đốc các đơn vị, các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị trên địa bàn trong lĩnh vực: Cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải; hệ thống công viên, vườn hoa, cây xanh; hệ thống chiếu sáng đô thị; thu gom và xử lý chất thải rắn; hạ ngầm, sắp xếp các đường dây đi nổi.

Sở Xây dựng cũng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kế hoạch, đề án về hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng được giao chủ trì. Tăng cường các biện pháp quản lý kinh tế, kỹ thuật, chất lượng xây dựng các công trình. Đồng thời, đôn đốc, theo dõi các quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư thực hiện các dự án, công trình. Tăng cường chỉ đạo các đơn vị, địa phương trong việc thu gom rác thải, cải tạo vệ sinh môi trường đô thị…

Liên quan đến nhiệm vụ trên, các sở, ban, ngành thành phố tăng cường thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 29/8/2016 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chương trình 06-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại” giai đoạn 2016 - 2020. Tương tự, các quận, huyện, thị xã căn cứ các chương trình, kế hoạch của địa phương và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy.

Đối các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của thành phố, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội: Đẩy nhanh tiên độ thực hiện công tác chuẩn bị, thực hiện đầu tư, trong đó xác định các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành. Chủ động phối hợp với các quận, huyện, thị xã trong công tác giải phóng mặt bằng; kịp thời đề xuất giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Nâng cao chất lượng công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, dự toán, giám sát công trình, đảm bảo đơn vị được lựa chọn đáp ứng yêu cầu năng lực, kinh nghiệm, uy tín. Tăng cường nâng cao chất lượng công tác giám sát công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Sớm bàn giao đưa vào sử dụng các công trình đã hoàn thành…


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật