Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Võ Thiên Môn Đạo Thành phố Hà Nội (16:45 06/05/2019)


HNP - Ngày 3/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2176/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Võ Thiên Môn Đạo thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Võ Thiên Môn Đạo thành phố Hà Nội, đã được Đại hội khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội Võ Thiên Môn Đạo thành phố Hà Nội thông qua ngày 23/12/2018 kèm theo Quyết định này.

Hội có tên tiếng Việt: Hội Võ Thiên Môn Đạo thành phố Hà Nội - Tên tiếng Anh: Vo Thien Mon Dao Association in Hanoi City - Tên viết tắt: HTA.

Hội Võ Thiên Môn Đạo thành phố Hà Nội là một tổ chức xã hội tự nguyện của các chi hội, võ đường, câu lạc bộ, trung tâm, các tổ chức và công dân Việt Nam hiện đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại thành phố Hà Nội.

Mục đích của Hội là nghiên cứu, khôi phục, bảo lưu, tập hợp, liên kết các hội viên để hợp tác, hỗ trợ nhau, phấn đấu cho sự nghiệp phát triển Võ học Thiên Môn Đạo, góp phần nâng cao đời sống văn hóa thể chất và tinh thần, giữ gìn truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (đồng Việt Nam và ngoại tệ) tại ngân hàng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở Hội được đặt tại: xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

Hội hoạt động trong phạm vi thành phố Hà Nội. Hội tổ chức và hoạt động trong lĩnh vực võ thuật, khí công, thể dục, thể thao; bảo tồn - duy trì và phát huy tinh hoa văn hóa truyền thống Việt Nam. Hội chịu sự quản lý Nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật