Kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (16:39 06/05/2019)


HNP - Ngày 2/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2159/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hà Nội, gồm 8 thành viên, do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Tổ trưởng; Ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp - Tổ phó thường trực; Bà Hồ Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Tổ phó. Ngoài ra, mời đại diện lãnh đạo các Ban, Ngành Thành phố tham gia Tổ công tác: Ông Nguyễn Tự Cấp, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy - Thành viên; ông Đào Bá Sơn, Phó Chánh án TAND Thành phố - Thành viên; Ông Đào Văn Cường, Phó Viện trưởng VKSND Thành phố - Thành viên.

Tổ công tác thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp có nhiệm vụ giúp UBND Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra, đánh giá việc tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tổng hợp và định kỳ sáu tháng, một năm báo cáo UBND Thành phố về tình hình thực hiện Đề án.

Tổ công tác hoạt động theo Quy chế do Chủ tịch UBND Thành phố quyết định ban hành. Tổ trưởng Tổ công tác quyết định thành lập bộ phận giúp việc cho Tổ công tác. Các ban, sở, ngành có lãnh đạo tham gia Tổ công tác cử một cán bộ, công chức am hiểu công tác giám định tư pháp tham gia bộ phận giúp việc.

Sở Tư pháp là cơ quan thường trực của Tổ công tác. Trong trường hợp Tổ trưởng Tổ công tác ký ban hành văn bản thì sử dụng con dấu của UBND Thành phố; Tổ phó Tổ công tác ký thay Tổ trưởng Tổ công tác thì sử dụng con dấu của Sở Tư pháp.

Tổ công tác được bảo đảm kinh phí và các điều kiện cần thiết khác từ ngân sách nhà nước để hoạt động có hiệu quả. Hàng năm, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán kinh phí hoạt động của Tổ công tác. Việc sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổ công tác phải được sử dụng đúng mục đích và theo đúng quy định của pháp luật về chế độ tài chính hiện hành. Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết đinh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 5489/QĐ-UBND ngày 05/11/2010, Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 07/7/2014 của UBND Thành phố.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật