Phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội (16:47 06/05/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2126/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP phê duyệt Điều lệ Hội Khuyến học huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã được Đại hội lần II, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thông qua ngày 24/12/2018. Cụ thể: Tên tiếng Việt: Hội Khuyến học huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội; Tên tiếng Anh: Dan Phuong district Study Encouragenment Association, Hanoi city;  Biểu tượng: theo quy định của pháp luật.

Hội Khuyến học huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội của công dân, tổ chức Việt Nam đang sinh sống hợp pháp trên địa bàn huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, góp phần vào phong trào “Toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục”, “Cả nước trở thành một xã hội học tập”.

Mục đích của Hội nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; phát huy sức mạnh sáng tạo của hội viên nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng (tài khoản tiền Việt Nam và ngoại tệ); hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội đuợc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở của Hội đặt tại: Huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Hội hoạt động trong phạm vi huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài. Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND huyện Đan Phượng, Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật