Phê duyệt Điều lệ Hội Người mù thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội (16:48 06/05/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2125/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Người mù thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, phê duyệt Điều lệ Hội Người mù thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội đã được Đại hội lần VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 thông qua ngày 26/12/2018. Cụ thể Hội có tên tiếng Việt: Hội Người mù thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội; Tên tiếng Anh: The Blind Association of Son Tay Town, Hanoi City.

Hội Người mù thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội của công dân, tổ chức Việt Nam là người mù (khuyết tật nhìn) đang sinh sống và hoạt động hợp pháp trên địa bàn thị xã Sơn Tây, tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện để người mù khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên học tập văn hóa, học nghề và làm việc để có thể tự lực trong cuộc sống, trở thành những người có ích cho gia đình, xã hội, hòa nhập bình đẳng trong xã hội, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trụ sở của Hội đặt tại: Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Hội hoạt động trên phạm vi thị xã Sơn Tây, trong lĩnh vực hỗ trợ, giúp đỡ những người mù. Hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND thị xã Sơn Tây và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật