Đôn đốc hoàn thiện Đề án Quản lý, đầu tư cải tạo và phát triển chợ trên địa bàn Thành phố (09:58 04/05/2019)


HNP - Ngày 2/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1672/UBND-KT về việc đôn đốc hoàn thiện Đề án Quản lý, đầu tư cải tạo và phát triển chợ trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tham gia ý kiến đầy đủ đối với dự thảo Đề án, gửi về Sở Công Thương trước ngày 10/5/2019.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Thanh tra Thành phố tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện Đề án các nội dung về: Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; đặc biệt là các vụ việc còn tồn đọng liên quan đến công tác quản lý, phát triển chợ và phương hướng khắc phục; Công tác thanh tra, kiểm tra giám sát các dự án đầu tư và đôn đốc xử lý các dự án chợ chậm triển khai; Tình hình kêu gọi các dự án đầu tư xây dựng chợ; Việc sắp xếp kiện toàn bộ máy và tự chủ chi tại các Ban quản lý chợ; Các khó khăn, vướng mắc, tồn tại và đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp, tiến độ đẩy mạnh quản lý, đầu tư cải tạo chợ thời gian tới.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các đơn vị, giao Liên Sở: Công Thương (chủ trì) - Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính hoàn thiện dự thảo Đề án, thống nhất trình UBND Thành phố trước ngày 20/5/2019.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật