Cho phép thành lập Hội Hỗ trợ sinh sản thành phố Hà Nội (10:19 12/02/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Hỗ trợ sinh sản thành phố Hà Nội.

Hội Hỗ trợ sinh sản thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Y tế và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.


Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật