Xếp hạng một số di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố (10:22 12/02/2019)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Phú Hữu, tại xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử chùa Thông Đạt (Ngọc Lâu tự) tại xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Quyết định số 519/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử miếu Châu Mai tại xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đền Mẫu tại xã Tam Đồng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Quyết định số 521/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Duệ Tú tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử đình Sơn Du tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Quyết định số 524/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử chùa Bái Nội (Đại Khai tự) tại xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Quyết định số 525/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật đình Thông Đạt tại xã Liệp Tuyết, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.


Theo đó, UBND TP nghiêm cấm mọi hoạt động có liên quan tới việc xây  dựng, khai thác trong khu vực di tích đã được khoanh vùng. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất ở di tích phải được phép của UBND TP Hà Nội.

Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các huyện và các xã có tên trên có trách nhiệm quản lý di tích theo đúng quy định của pháp luật và Thành phố.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t